Diagnoza i opinia psychologiczna do operacji bariatrycznej

health, stethoscope, heart

Diagnoza i opinia psychologiczna do operacji bariatrycznej.

Jednym z kryteriów poddania się zabiegowi bariatrycznemu jest przedstawienie opinii psychologicznej.

Opinia ta odpowiada na pytanie czy dany moment, w którym pacjent zgłasza się na zabieg, jest tym właściwym i dobrym pod kątem naszej psychiki. Zakłada więc badanie psychologiczne, w kierunku kwalifikacji psychologicznej do operacji bariatrycznej. Składa się z rozmowy, obserwacji i narzędzi testowych oraz kwestionariuszowych.