Diagnoza i opiniowanie psychologiczno-seksuologiczne

unwritten, empty, paper

Diagnoza i opiniowanie psychologiczno-seksuologiczne.

Diagnoza psychologiczno-seksuologiczna – jest to proces, podczas którego psycholog-seksuolog, za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych (wywiad, biografia psychoseksualna badanego, obserwacja, kwestionariusze i testy, metody projekcyjne) stara się określić psychologiczne/ seksuologiczne podłoża danego problemu oraz przedstawiać możliwości i sposoby zmiany. Dostosowywana do indywidualnie potrzeb badania. Zakres diagnostyki w obszarach – Dysfunkcje seksualne – Zaburzenia identyfikacji płciowej – Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną – Zaburzenia preferencji seksualnych