Obszary pracy psychologiczne

Obszary psychologiczne.

 • Trudności w relacjach z innymi
 • Problemy z samoakceptacją i niskie poczucie własnej wartości
 • Kryzysy i problemy emocjonalne w życiu osobistym i zawodowym
 • Brak satysfakcji w życiu codziennym (związek partnerski, inne relacje np. rodzinne, praca i rozwój zawodowy etc.)
 • Stres, lęk, napięcie
 • Trudne i bolesne doświadczenia
 • Zaburzenia lękowe (m.in. fobia społeczna, zaburzenia lękowe z napadami paniki, zaburzenia lękowe uogólnione, agorafobia etc.)
 • Zaburzenia depresyjne i różnego typu zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia nerwicowe
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia somatyzacyjne, hipochondryczne
 • PTSD (zespół stresu pourazowego)
 • Praca z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych – w tym alkoholowych (DDA, DDD)
 • Kryzysy życiowe (rozwód, rozstania, zawody miłosne, śmierć bliskich osób, żałoba, utrata pracy etc.)
 • Poczucie osamotnienia, pustki, nieumiejętność ułożenia sobie życia osobistego i stworzenia satysfakcjonującego związku
 • Lęk przed odrzuceniem, oceną, krytyką
 • Problemy w wyrażaniu emocji
 • Problemy w komunikacji w relacjach z innymi
 • Rozwój osobisty, lepsze poznanie siebie